پروژه‌ها
 
عنواننام کارفرماشروع پروژهمدت پروژه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی سیستم EPM در شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین
شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین10/5/13883 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در بانک مسکن
بانک مسکن23/3/13876 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهفروش، آموزش و مشاوره EPM به شرکت انستیتو ایز ایران
شرکت انستیتو ایز ایران28/10/1389
وضعیت پروژه: اتمام یافتهفروش، آموزش و مشاوره EPM به شرکت سابیر
شرکت سابیر2/10/13894 روز
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در شرکت ساپکو
شرکت ساپکو29/4/138910 روز
وضعیت پروژه: اتمام یافتهسیستم جامع مدیریت پروژه
شهرداری تهران20/6/138514 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازی EPM در شرکت فناوری اطلاعات ايران
شرکت فناوری‌اطلاعات ايران9/2/138812 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و مشاوره‌ی مایکروسافت پراجکت سرور
لیزینگ ایران خودرو 12/8/1385دو هفته
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي EPM در شركت مشاوره‌ي مديريت و خدمات ماشيني تامين
شركت مشاوره مديريت و خدمات ماشيني تامين14/11/138710 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده‌سازي EPM در شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه‌ي راه‌آهن
شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه‌ي راه‌آهن20/6/13896 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپراجکت سرور در مرکز تحقیقات سایپا
مرکز تحقیقات و نواوری سایپا 10/3/13873 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپياده سازی EPM در سازمان برنامه ریزی و پردازش شهری - شهرداری تهران
شهرداری تهران24/8/13863 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهسیستم جامع مدیریت پروژه
شركت لیزینگ ایران خودرو1/11/13851 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپیاده سازی EPM در شرکت تراکتور سازی تبریز
تراکتور سازی تبریز 15/6/13891 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهمشاوره برای پياده‌سازی پراجکت سرور
صنايع شهيد شاه‌آبادی15/6/1382
وضعیت پروژه: اتمام یافتهآموزش و پیاده سازی EPM در سازمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران
فناوری اطلاعات و‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار بیمه ایران 23/11/13853 ماه
وضعیت پروژه: اتمام یافتهپراجکت سرور در پژوهشکده تامین اجتماعی
پژوهشکده تامین اجتماعی 22/3/13875 ماه
خلاصه آمار
بازدید امروز این صفحه: 2
بازدید کل این صفحه: 9164
بازدید کل سایت: 1964370
گستره‌نگار ©