راه‌کارها
روشی استراتژیک برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان سازمان

مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

 • اجزای سیستم مدیریت عملکرد
  • زیرسیستم ارزیابی عملکرد واحدها/فرایندها/ابتکارات
  • زیرسیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
  • زیرسیستم پاداش عملکرد کارکنان
 • پیش‌نیارهای استقرار سیستم مدیریت عملکرد
  استقرار موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت عملکرد، مستلزم تامین پیش‌نیازها و مستنداتی به شرح زیر است:
  • اهداف و استراتژی‌های سازمانی در سه سطح کلان، کسب‌وکار، کارکردی/ فرایندی
  • سیاست‌های منابع انسانی
  • ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان
  • اطلاعات وضع موجود ارزیابی عملکرد و مستندات نظام‌های فعلی جبران خدمت
  • مستندات فرایندهای کسب و کار

موارد کاربرد

 • تولید بازخوردهایی برای بازنگری در اهداف سازمان
 • شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در فرایندها و کارکنان
 • برنامه‌ریزی برای آموزش و ارتقای کارکنان و تعیین مسیر شغلی آنان
 • تعیین حقوق و پاداش کارکنان
 • تعیین شاخص‌هایی برای جذب نیروی انسانی
 • تصمیم‌گیری در خصوص خروج از خدمت کارکنان

توصیف چارچوب/متدولوژی

 • Microsoft Solution Framework (MSF)

ابزارها / نرم‎افزارها

 • Microsoft PerformnacePoint Server
 • Microsoft SQL Analysis Services
 • GN SharePoint Cube
 • Microsoft Excel Services
 • Microsoft Office SharePoint Server

منابع و مراجع

 • راهنمای استفاده از GN sharepoint cube
 • راهنمای آشنایی با چارچوب BI مایکروسافت

خدمات و موضوعات مرتبط

 • هوش کسب‌وکار (BI)
 • برنامه‌ریزی و کنترل استراتژیک و عملیاتی
 • سیستم گزارش‌گیری مدیریت (MRS)
 • سیستم مدیریت عملکرد
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • داشبوردهای دیجیتالی/داشبوردهای مدیریتی


خلاصه آمار
بازدید امروز این صفحه: 2
بازدید کل این صفحه: 20496
بازدید کل سایت: 1964360
گستره‌نگار ©