مقدمه

مدیریت پروژه ، علمی نوین و پیشرو است و به عنوان راهنمایی پر کاربرد به منظور انجام موفقیت آمیز پروژه ها در خدمت مدیران پروژه قرار دارد.
امروز بدون دانش مدیریت پروژه عملاً پروژه ها با شکست مواجه خواهند شد ، به همین دلیل قبل از آغاز هر پروژه نیاز است تا تصمیم گیرندگان پروژه از این دانش آگاهی داشته باشند.
اگر سازمان شما یک سازمان پروژه محور است ، بدون شک گذراندن این دوره برای پرسنل شما کاملاً الزامی می باشد.
همینطور برای افرادی که قصد دارند که به کار “مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه” مشغول شوند (دانشجویان مهندسی صنایع ، عمران و رشته های مدیریت وکلیه علاقه مندان به این حوزه) ، گذراندن این دوره تمام آن چیزی است که برای شروع به آن نیاز دارند.

مزیت برگزاری دوره:

 

پس از پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

پروژه های خود را تعریف و در حوزه های دانشی مختلف ، مدیریت نمایند.

پروژه خود را به درستی در نرم افزار تعریف نموده و برنامه ریزی نمایند.

در هر دوره زمانی ، عملکرد پروژه را کنترل کرده و گزارشات مدیریتی را تهیه کنند.

بخش ها و سیلابس دوره

این دوره در ۳ بخش به شرح زیر ارائه می شود

نرم افزار های MSP 2016 و Excel 2016

مدت زمان این بخش ۱۰ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • Project Information
 • تقویم پروژه
 • وارد کردن WBS
 • Task و Summery Task
 • Task Information
 • روابط پیش نیازی بین فعالیتها
 • مدت زمان فعالیتها
 • Gantt Chart
 • Time Scale
 • فیلدهای MSP
 • مسیر بحرانی
 • Calendar View
 • Network Diagram View
 • Time Line View
 • Custom Fields
 • Sort ، Filter و Group
 • Tables
 • Custom Table
 • Custom View
 • وزن دهی به فعالیت ها
 • ساخت فیلد های پیشرفت وزنی
 • Resource Sheet
 • تخصیص منابع به فعالیت ها
 • Level Resources
 • Task Usage View
 • Resource Usage View
 • تخمین هزینه فعالیت ها
 • MSP Reports
 • MSP Dashboard
 • S-Curve
 • Baseline
 • Update And Reschedule

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مدت زمان این بخش ۶ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • بیانیه محدوده پروژه
 • WBS
 • شناسایی فعالیت ها
 • روابط پیش نیازی
 • شبکه ها
 • تخمین زمان فعالیت ها
 • شناوری آزاد و جمعی
 • مسیر بحرانی
 • وزن دهی به فعالیت ها
 • تخمین هزینه فعالیت ها
 • شاخص BCWS
 • نمودار S-Curve برنامه ای
 • به هنگام سازی برنامه
 • گزارش تاخیرات
 • نمودار S-Curve واقعی
 • شاخص BCWP
 • شاخص ACWP
 • تحلیل های Earned Value

اصول و مبانی مدیریت پروژه

 

مدت زمان این بخش ۸ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • تعریف پروژه
 • تعریف مدیریت پروژه
 • فاکتورهای موفقیت پروژه
 • چرخه دمینگ
 • PMBOK
 • مدیریت یکپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت زمان پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه
 • مدیریت منابع انسانی پروژه
 • مدیریت ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت تدارکات پروژه
 • مدیریت ذینفعان پروژه

پیش نیازها

با توجه به اینکه در این دوره کلیه مباحث از پایه آموزش داده می شود ، پیش نیازهای دوره ، آشنایی با نرم افزار Word و حداقل تحصیلات دیپلم برای شرکت کنندگان می  باشد.
البته که تجربه کار در پروژه ها و تحصیلات در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت برای شرکت کنندگان مزیت محسوب می گردد ، اما الزامی نیستند.

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن