پرنیان ۸ پریماورا

پرنیان۸ محصول گستره نگار امکانات فارسی و تقویم شمسی را به نرم‌افزار قدرتمند مدیریت و کنترل پروژه پریماورا۶ (Primavera) می‌افزاید.
برخی از امکانات پرنیان پریماورا عبارت‌اند از:
•    پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی به صورت همزمان
•    تصحیح در نمایش متن‌های مختلط انگلیسی و فارسی
•    سازگاری کامل با نسخه اصلی، به نحوی که برنامه‌هایی که با پریما کار می‌کنند را می‌توان بدون اشکال و با تقویم میلادی در نسخه اصلی پریماورا استفاده کرد.
•    تقویم شمسی و غلط‌یاب املایی فارسی برای مجموعه آفیس
پرنیان در نسخه‌های متفاوتی متناسب با هر یک از نسخه‌های قبلی نرم‌‎افزار پریماورا فارسی ساز عرضه کرده است. این نسخه‌ها عبارت اند از:
پریما ۱- تقویم شمسی برای P3 Version 3.0 , 3.1
پریما ۲- تقویم شمسی برای P3E Version 3.5
پریما ۳ – تقویم شمسی برای P3E Version 4.1
پریما ۴ – تقویم شمسی برای Primavera Enterprise 5.0
پریما ۵ – تقویم شمسی برای Primavera Enterprise 6.0 ( نسخه 6.0 و 6.8.0.2)
پرنیان ۸ – تقویم شمسی برای Primavera Enterprise 6.0 ( نسخه 6.0 و 6.8.0.2 و 16.2 و 17.7) در تمامی نسخه های ویندوز

و بزودی پرنیان 9 برای نسخه های جدیدتر Primavera

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن