پراجکت

مقدمه

مدیریت پروژه ، علمی نوین و پیشرو است و به عنوان راهنمایی پر کاربرد به منظور انجام موفقیت آمیز پروژه ها در خدمت مدیران پروژه قرار دارد.
امروز بدون دانش مدیریت پروژه عملاً پروژه ها با شکست مواجه خواهند شد، به همین دلیل قبل از آغاز هر پروژه نیاز است تا تصمیم گیرندگان پروژه از این دانش آگاهی داشته باشند.
اگر سازمان شما یک سازمان پروژه محور است، بدون شک گذراندن این دوره برای پرسنل شما کاملاً الزامی می باشد.
همینطور برای افرادی که قصد دارند که به کار “مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه” مشغول شوند (دانشجویان مهندسی صنایع، عمران و رشته های مدیریت وکلیه علاقه مندان به این حوزه)، گذراندن این دوره تمام آن چیزی است که برای شروع به آن نیاز دارند.

مزیت برگزاری دوره:

 

پس از پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

پروژه های خود را تعریف و در حوزه های دانشی مختلف ، مدیریت نمایند.

پروژه خود را به درستی در نرم افزار تعریف نموده و برنامه ریزی نمایند.

در هر دوره زمانی ، عملکرد پروژه را کنترل کرده و گزارشات مدیریتی را تهیه کنند.

بخش ها و سیلابس دوره

این دوره در ۳ بخش به شرح زیر ارائه می شود

نرم افزار های MSP 2016 و Excel 2016

مدت زمان این بخش ۱۰ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • Project Information
 • تقویم پروژه
 • وارد کردن WBS
 • Task و Summery Task
 • Task Information
 • روابط پیش نیازی بین فعالیتها
 • مدت زمان فعالیتها
 • Gantt Chart
 • Time Scale
 • فیلدهای MSP
 • مسیر بحرانی
 • Calendar View
 • Network Diagram View
 • Time Line View
 • Custom Fields
 • Sort ، Filter و Group
 • Tables
 • Custom Table
 • Custom View
 • وزن دهی به فعالیت ها
 • ساخت فیلد های پیشرفت وزنی
 • Resource Sheet
 • تخصیص منابع به فعالیت ها
 • Level Resources
 • Task Usage View
 • Resource Usage View
 • تخمین هزینه فعالیت ها
 • MSP Reports
 • MSP Dashboard
 • S-Curve
 • Baseline
 • Update And Reschedule

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مدت زمان این بخش ۶ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • بیانیه محدوده پروژه
 • WBS
 • شناسایی فعالیت ها
 • روابط پیش نیازی
 • شبکه ها
 • تخمین زمان فعالیت ها
 • شناوری آزاد و جمعی
 • مسیر بحرانی
 • وزن دهی به فعالیت ها
 • تخمین هزینه فعالیت ها
 • شاخص BCWS
 • نمودار S-Curve برنامه ای
 • به هنگام سازی برنامه
 • گزارش تاخیرات
 • نمودار S-Curve واقعی
 • شاخص BCWP
 • شاخص ACWP
 • تحلیل های Earned Value

اصول و مبانی مدیریت پروژه

 

مدت زمان این بخش ۸ ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:
 • تعریف پروژه
 • تعریف مدیریت پروژه
 • فاکتورهای موفقیت پروژه
 • چرخه دمینگ
 • PMBOK
 • مدیریت یکپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت زمان پروژه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه
 • مدیریت منابع انسانی پروژه
 • مدیریت ارتباطات پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت تدارکات پروژه
 • مدیریت ذینفعان پروژه

پیش نیازها

با توجه به اینکه در این دوره کلیه مباحث از پایه آموزش داده می شود، پیش نیازهای دوره شامل آشنایی با نرم افزار Word و حداقل تحصیلات دیپلم برای شرکت کنندگان می باشد.
البته که تجربه کار در پروژه ها و تحصیلات در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت برای شرکت کنندگان مزیت محسوب می گردد، اما الزامی نیستند.

سبد خرید
به بالای صفحه بردن