مدیریت عملکرد سازمان

روشی استراتژیک برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان سازمان

مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

توصیف چارچوب/متدولوژی

 • Microsoft Solution Framework (MSF)

ابزارها / نرم‎ افزارها

 • Microsoft PerformnacePoint Server
 • Microsoft SQL Analysis Services
 • GN SharePoint Cube
 • Microsoft Excel Services
 • Microsoft Office SharePoint Server

منابع و مراجع

 • راهنمای استفاده از GN sharepoint cube
 • راهنمای آشنایی با چارچوب BI مایکروسافت

خدمات و موضوعات مرتبط

 • هوش کسب‌وکار (BI)
 • برنامه‌ریزی و کنترل استراتژیک و عملیاتی
 • سیستم گزارش‌گیری مدیریت (MRS)
 • سیستم مدیریت عملکرد
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • داشبوردهای دیجیتالی/داشبوردهای مدیریتی

اجزای سیستم مدیریت عملکرد

 • زیرسیستم ارزیابی عملکرد واحدها/فرایندها/ابتکارات
 • زیرسیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 • زیرسیستم پاداش عملکرد کارکنان

پیش‌نیارهای استقرار سیستم مدیریت عملکرد

استقرار موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت عملکرد، مستلزم تامین پیش‌نیازها و مستنداتی به شرح زیر است:

 • اهداف و استراتژی‌های سازمانی در سه سطح کلان، کسب‌وکار، کارکردی/ فرایندی
 • سیاست‌های منابع انسانی
 • ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان
 • اطلاعات وضع موجود ارزیابی عملکرد و مستندات نظام‌های فعلی جبران خدمت
 • مستندات فرایندهای کسب و کار

موارد کاربرد

 • تولید بازخوردهایی برای بازنگری در اهداف سازمان
 • شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در فرایندها و کارکنان
 • برنامه‌ریزی برای آموزش و ارتقای کارکنان و تعیین مسیر شغلی آنان
 • تعیین حقوق و پاداش کارکنان
 • تعیین شاخص‌هایی برای جذب نیروی انسانی
 • تصمیم‌گیری در خصوص خروج از خدمت کارکنان
سبد خرید
پیمایش به بالا
Scroll to Top