مقدمه

امروزه و در عصر اطلاعات و فناوری، سازمان های پیشرو سازمان هایی هستند که بتوانند حجم وسیع اطلاعات را به درستی مدیریت و کنترل نمایند.
سیستمهای اطلاعاتی و دیتابیس ها ، ابزارهای اصلی جهت مدیریت این حجم وسیع و متنوع اطلاعات و یکپارچه کردن آنها می باشند.
استقرار سیستمهای اطلاعاتی ، خصوصاً سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) در سازمانها کمک شایانی به تخصیص اطلاعات سازمانی به هر سطح از سطوح انسانی سازمان در لحظه می نماید، به نحوی که از پایین ترین سطوح تا مدیران بتوانند در کمترین زمان، درست ترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.اگر سازمانی هستید که نیاز به مدیریت و کنترل اطلاعات را دارید پس باید پرسنلی داشته باشید که بتوانند حجم وسیع و متنوع اطلاعات را به درستی مدیریت نمایند.
با گذراندن این دوره، این موارد به طور کامل آموزش داده خواهد شد.

عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL2 ۱۲ ساعت L1 کاربر نهایی شیرپوینت
سرفصل ها

سرفصل ها

 • لیست سفارشی
  • ساخت لیست سفارشی
  • ساخت ستون ها
  • ساخت نماها
 • کتابخانه های سفارشی
  • ساخت کتابخانه سفارشی
  • ساخت ستون ها
  • ساخت نماها
 • مدیریت لیست و کتابخانه ها
  • تنظیمات نسخه بندی
  • تنظیمات پیشرفته لیست
  • ساخت الگو
  • تعیین اعتبار برای لیست
  • تنظیم مخاطب برای لیست
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL1 ۱۲ ساعت آشنایی با اینترنت (نحوه کار سایت ها و مرورگرها)، آشنایی با ویندوز، آشنایی با Office کاربر نهایی شیرپوینت
سرفصل ها
 • آشنایی با شیرپوینت
  • شیرپوینت چیست؟
  • تاریخچه شیرپوینت
  • نقش شیرپوینت در سازمان ها
  • همکاری تیمی
  • مدیریت اسناد
 • دسترسی به شیرپوینت
  • ورود به شیرپوینت
  • آشنایی با محیط شیرپوینت
  • نوار ابزار
  • صفحات
  • شیرپوینت چگونه داده ها را مدیریت می کند
 • کتابخانه ها
  • کتابخانه اسناد
  • نوار ابزار در یک کتابخانه
  • بارگذاری اسناد
  • بازکردن اسناد
  • تحویل گرفتن اسناد
  • ساختن پوشه
  • ایجاد یک سند جدید
  • کتابخانه تصاویر
 • لیست ها
  • وظایف
  • تقویم جلسات
  • اعلانات
  • دفترچه تلفن
  • تابلوی مباحث
  • نظرسنجی
  • پیوندها
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL4 ۱۲ ساعت L3 طراحان فرآیند سازمانی
سرفصل ها

گردشکار

 • گردشکار در شیرپوینت
  • گردشکارهای سایت
  • طراحی گردشکار توسط SharePoint Designer
 • طراحی فرم (InfoPath)
  • چرا InfoPath
  • طراحی فرم در لیست ها
   • سفارشی سازی فرم
   • محیط و امکانات فرم
   • خواندن اطلاعات از سایر لیست ها
   • ستون ها
   • ساختن نما در فرم
   • مدیریت Rule
   • انتشار فرم
  • طراحی کتابخانه فرم
   • تفاوت های فرم در لیست و کتابخانه
    • جدول های تکرار شدنی
    • انتشار فرم
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL3 ۱۲ ساعت L2 مدیران سایت
سرفصل ها
 • مدیریت سایت
  • گالری ها
  • پیمایش
  • امکانات (Feature)
  • همکاری تیمی
  • مدیریت اسناد
 • صفحات
  • انواع صفحه
  • ایجاد صفحات
  • مدیریت صفحات
 • جزء وب ها
  • کاربرد جزء وب ها
  • انواع جزء وب ها
 • حقوق دسترسی پیشرفته
  • شیرپوینت چگونه حقوق دسترسی را مدیریت می کند
  • گروه ها
  • سطح های دسترسی
  • مدیریت دسترسی
   • لیست ها
   • کتابخانه ها
   • صفحات
   • اسناد و آیتم ها
سبد خرید
به بالای صفحه بردن