microsoft project

آموزش پراجکت سرور

با گسترش روز افزون استفاده از راهكار مدیریت پروژه سازمانی مایکروسافت (EPM) و تلاش شركت‌ها و سازمان‌ها جهت استقرار راهكار مدیریت پروژه سازمانی در شركت یا سازمان خود جهت مدیریت اثربخش پروژه‌ها ،‌ استفاده بهینه و موثر از قابلیت‌ها و بخش‌های مختلف نرم افزار‌های راهكار EPM از جمله نرم افزار مایکروسافت پراجکت سرور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیر سامانه به عنوان فردی كه به تمامی بخش‌های سیستم دسترسی داشته و فعالیت‌های مورد نیاز جهت پیكربندی و نگهداری سیستم را انجام می‌دهد لازم است به نکات ، قابلیت‌ها و ویژگی‌های نرم افزار مایكروسافت پراجكت سرور توجه بسیار داشته و نیاز سازمان را پاسخ دهد. لزوم به كارگیری اصولی ابزار و قابلیت‌های پراجكت سرور در پاسخ به نیازهای مدیران ارشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

مخاطبان دوره

علاقه مندان به نرم‌افزارهای مدیریت پروژه

مدیران پروژه سازمان برنامه‌ریزانپروژهسازمان

كارشناسان كنترل پروژه برنامه‌ریزانپروژهسازمان

مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت پروژه (PMO)

مدیران IT برنامه‌ریزانپروژهسازمان

اهداف دوره

هدف از این دوره آموزش افراد متخصصی است که بتوانند تنظیمات سامانه و نرم افزار پراجكت سرور را جهت استفاده مدیران پروژه و تیم پروژه انجام داده و امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند، پروژه‌ها را برنامه‌ریزی كرده و پس از ورود به سرور، پیگیری کنند.
مدیران پروژه قادر هستند ضمن یادگیری نرم افزارها و تکنیک‌های کنترل و مدیریت پروژه ، به وسیله نرمافزارهای راهكار EPM ، پروژه‌های خود را برنامه‌ریزی كرده و پس از ورود به سرور ، پیگیری کنند. تیم پروژه هم از طریق آشنایی با راهكار مدیریت پروژه مایكروسافت ضمن اطلاع از فعالیت‌های تخصیص یافته به خود،‌ فعالیت ها را به روزرسانی کرده و با استفاده از سایت پروژه اطلاعات مرتبط با پروژه جهت اشتراک گذاری با دیگر افراد تیم بارگذاری کنند.

بخش ها و سیلابس دوره

این دوره در 2 بخش به شرح زیر ارائه می شود

دوره کاربری

مدت زمان این دوره 12 ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:

پیش نیاز

 • آشنایی با مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
 • آشنایی با نرم‌افزار مایكروسافت پراجكت

سرفصل دوره

 • آشنایی با پراجکت سرور و قابلیت‌های آن
 • بررسی نقش‌های كاری مدیر پروژه و تیم پروژه در پراجكت سرور
 • اتصال مایکروسافت پراجکت به پراجکت سرور
 • ایجاد پروژه‌های سازمانی
 • انتخاب و تخصیص تقویم سازمانی به پروژه
 • آشنایی با تنظیمات مورد نیاز در کار با مایکروسافت پراجکت متصل به پراجکت سرور
 • تکمیل فیلدهای سفارشی
 • ذخیره و انتشار پروژه در سرور
 • استفاده از برنامه زمانبندی الگو در پراجکت سرور
 • برنامه‌ریزی فعالیت‌ها
 • آشنایی با مرکز منابع
 • برنامه‌ریزی و تخصیص منابع
 • مدیریت زمان و وظایف پروژه
 • تائید زمان و درصد پیشرفت فعالیت‌های پروژه
 • آشنایی با مرکز پروژه
 • كار با پرتال (سایت) پروژه

توانایی شركت كنندگان پس از شرکت در دوره

 • با نرم افزار پراجکت سرور شروع به کار کنند.
 • نرم افزار مایکروسافت پراجکت را به پراجکت سرور متصل کنند.
 • تقویم سازمانی مورد نظر جهت پروژه را انتخاب و تخصیص دهند.
 • پروژه‌های سازمان خود را در پراجکت سرور ذخیره و منتشر کنند.
 • فیلدهای سفارشی مورد نیاز جهت اتمام فرایند ذخیره‌سازی پروژه در پراجکت سرور را تکمیل کنند.
 • با فرایندهای برنامه‌ریزی پروژه آشنا شوند.
 • برنامه‌ریزی پروژه‌ها را از طریق مدیریت محدوه و زمانبندی به انجام برسانند.
 • برنامه‌ریزی و تخصیص منابع جهت پروژه‌ها را انجام دهند.
 • برنامه‌ریزی پروژه را از طریق هزینه ، ریسک و دیگر مستندات برنامه‌ریزی به انجام برسانند.
 • اجرای پروژه‌ها را از طریق فرایندها ، منابع و اقلام قابل تحویل پروژه (خروجی های پروژه) انجام دهند.
 • پروژه‌ها را به وسیله پیگیری پیشرفت فعالیت‌های پروژه نظارت و کنترل کنند.
 • با استفاده از مرکز پروژه وضعیت پروژه‌ها را مشاهده کنند.
 • پروژه‌ها را به وسیله اندازه‌گیری عملکرد و گزارشات‌ پیشرفت نظارت و کنترل کنند.
 • تیم پروژه از آخرین فعالیت های تخصیص یافته به خود مطلع خواهد شد و به روزرسانی های لازم را انجام خواهد داد.
 • با استفاده از پرتال پروژه تمامی مستندات پروژه را ذخیره کرده و به فعالیت‌ها ،‌ ریسک‌ها و وقایع پروژه متصل کنند.

دوره راهبری

مدت زمان این دوره 15 ساعت بوده و سیلابس آن به شرح زیر است:

پیش نیاز

 • آشنایی با مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
 • آشنایی با نرم‌افزار مایكروسافت پراجكت

سرفصل دوره

 • آشنایی با پراجکت سرور و قابلیت‌های آن
 • آشنایی با مدیریت زمان و وظایف در پراجكت سرور
 • آشنایی با نقش‌های مختلف كاری افراد در پراجكت سرور
 • آشنایی با روال‌های كاری و تائیدات در پراجكت سرور
 • آشنایی با مرکز پروژه و جزئیات پروژه مدیریت كاربران
 • مدیریت فیلدهای سفارشی و تنظیمات مربوط به آنها
 • مدیریت نماهای سفارشی و تنظیمات مربوط به آنها
 • مدیریت تقویم‌های سازمانی
 • تنظیمات امنیتی و سطوح دسترسی کاربران
 • حذف اطلاعات از پراجکت سرور
 • سایت پروژه‌ها و كاربرد آن در سامانه مدیریت پروژه
 • سایر تنظیمات سرور

توانایی شركت كنندگان پس از شرکت در دوره

 • راهكار مدیریت پروژه سازمانی را در شركت یا سازمان خود استقرار دهند.
 • استانداردهای قابل دسترسی در مدیریت وظایف و زمان را به کار گیرند.
 • تنظیمات استفاده از نرم افزار پراجکت سرور را انجام دهند.
 • تقویم‌های سفارشی سازمان را در سرور ایجاد کنند.
 • کاربران را در سرور تعریف کرده و تنظیمات امنیتی و حقوق دسترسی آنها را تعیین کنند.
 • مرکز پروژه و نمای جزئیات پروژه را جهت استفاده کاربران بومی سازی کنند.
 • فیلدها و نماهای سفارشی را در سرور جهت استفاده کاربران ایجاد کنند.
 • روال تائیدات را در سازمان و برای پروژه‌ها پیاده‌كنند.
 • اطلاعات غیرضروری ( پروژه‌ها ،‌ منابع و ...) را از پراجکت سرور حذف کنند.
 • از نشانگرهای رنگی (KPI) برای نمایش وضعیت و عملكرد پروژه‌ها استفاده كنند.
 • سایت پروژه را جهت استفاده کاربران نهایی (مدیر پروژه و تیم پروژه) سفارشی‌سازی کند.

مستندات

فیلم‌های آموزشی دوره برگزار‌شده به کاربران ارائه می‌شود.

سبد خرید
پیمایش به بالا
Scroll to Top