مقدمه

امروزه و در عصر اطلاعات و فناوری ، سازمان های پیشرو سازمان هایی هستند که بتوانند حجم وسیع اطلاعات را به درستی مدیریت و کنترل نمایند.
سیستمهای اطلاعاتی و دیتابیس ها ، ابزارهای اصلی جهت مدیریت این حجم وسیع و متنوع اطلاعات و یکپارچه کردن آنها می باشند.
استقرار سیستمهای اطلاعاتی ، خصوصاً سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) در سازمانها کمک شایانی به تخصیص اطلاعات سازمانی به هر سطح از سطوح انسانی سازمان در لحظه می نماید ، به نحوی که از پایین ترین سطوح تا مدیران بتوانند در کمترین زمان ، درست ترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.اگر سازمانی هستید که نیاز به مدیریت و کنترل اطلاعات را دارید پس باید پرسنلی داشته باشید که بتوانند حجم وسیع و متنوع اطلاعات را به درستی مدیریت نمایند.
با گذراندن این دوره ، آموزش این موارد به طور کامل داده خواهد شد.

عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
کاربر حرفه ای- L2 ۸ ساعت آشنایی با آفیس و نحوه کار با سایت ها اعضای ‌تیم پروژه
سرفصل ها
 • Introducing Microsoft’s EPM Solution
  • What is an EPM Solution
  • The role of the Project Manager
  • Components of an EPM Solution
  • PWA and the MS Outlook Add-In
 • Managing Tasks in Project Web Access (PWA)
  • Using PWA to track task progress
  • Using PWA to update task progress
 • Working with Issues, Risks and Documents
  • Managing Issues
  • Managing Risks
  • Managing Documents
 • Collaborating in the Project Workspace
 • Working with Status Reports
  • Managing Status Reports
 • Working in the Resource Center
  • Analyzing availability and assignments and Team Building
 • Working in the Project Center
  • Viewing and Opening Projects
  • Checking-in Projects
  • Editing Custom Fields
  • Changing Ownership and Republishing
 • Working with MS Project Professional
  • Creating a new project from a template
  • Saving an Enterprise Project
  • Building a Team from the Enterprise
  • Publishing projects to Project Server
 • Updating Progress against Tasks
  • Working with Task Updates
  • Approving or Rejecting Task Updates
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
مدیران سامانه – L1 ۱۶ ساعت مبانی مدیریت پروژه کارشناسان کنترل پروژه مدیران پروژه سازمان
سرفصل ها
 • Administering Project Server 2013
  • Program, Project and Resource Management
  • Feature Administration
 • Managing Users and Groups
  • Add and managing users and groups
  • AD group and enterprise synchronization
 • Managing Security
  • Understanding Security Templates
  • Configuring Security Groups and Categories
 • Managing Enterprise Fields
  • Creating Enterprise Custom Fields and Lookup tables
  • Configuring the RBS
  • Global Calendars
  • Resource and Task Calendars
 • Managing Views and Reports
  • Managing Views and Reports in PWA and Project Professional
 • Task and Time Management
  • Configuring Time and Task Management
 • Managing Project Workspaces
  • Customizing the Project Workspace
  • Setting a new enterprise template
 • Customizing PWA
  • Configuring Site Settings
  • Configuring Grouping and Gantt Chart Formats
 • Backup and Recovery
  • Understanding Backup and Recovery Strategies
سبد خرید
به بالای صفحه بردن