مقدمه

امروزه و در عصر اطلاعات و فناوری ، سازمان های پیشرو سازمان هایی هستند که بتوانند حجم وسیع اطلاعات را به درستی مدیریت و کنترل نمایند.
سیستمهای اطلاعاتی و دیتابیس ها ، ابزارهای اصلی جهت مدیریت این حجم وسیع و متنوع اطلاعات و یکپارچه کردن آنها می باشند.
استقرار سیستمهای اطلاعاتی ، خصوصاً سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) در سازمانها کمک شایانی به تخصیص اطلاعات سازمانی به هر سطح از سطوح انسانی سازمان در لحظه می نماید ، به نحوی که از پایین ترین سطوح تا مدیران بتوانند در کمترین زمان ، درست ترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.اگر سازمانی هستید که نیاز به مدیریت و کنترل اطلاعات را دارید پس باید پرسنلی داشته باشید که بتوانند حجم وسیع و متنوع اطلاعات را به درستی مدیریت نمایند.
با گذراندن این دوره ، آموزش این موارد به طور کامل داده خواهد شد.

عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL2 ۱۲ ساعت L1 کاربر نهایی شیرپوینت
سرفصل ها

سرفصل ها

 • لیست سفارشی
  • ساخت لیست سفارشی
  • ساخت ستون ها
  • ساخت نماها
 • کتابخانه های سفارشی
  • ساخت کتابخانه سفارشی
  • ساخت ستون ها
  • ساخت نماها
 • مدیریت لیست و کتابخانه ها
  • تنظیمات نسخه بندی
  • تنظیمات پیشرفته لیست
  • ساخت الگو
  • تعیین اعتبار برای لیست
  • تنظیم مخاطب برای لیست
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL1 ۱۲ ساعت آشنایی با اینترنت (نحوه کار سایت ها و مرورگرها)، آشنایی با ویندوز، آشنایی با Office کاربر نهایی شیرپوینت
سرفصل ها
 • آشنایی با شیرپوینت
  • شیرپوینت چیست؟
  • تاریخچه شیرپوینت
  • نقش شیرپوینت در سازمان ها
  • همکاری تیمی
  • مدیریت اسناد
 • دسترسی به شیرپوینت
  • ورود به شیرپوینت
  • آشنایی با محیط شیرپوینت
  • نوار ابزار
  • صفحات
  • شیرپوینت چگونه داده ها را مدیریت می کند
 • کتابخانه ها
  • کتابخانه اسناد
  • نوار ابزار در یک کتابخانه
  • بارگذاری اسناد
  • بازکردن اسناد
  • تحویل گرفتن اسناد
  • ساختن پوشه
  • ایجاد یک سند جدید
  • کتابخانه تصاویر
 • لیست ها
  • وظایف
  • تقویم جلسات
  • اعلانات
  • دفترچه تلفن
  • تابلوی مباحث
  • نظرسنجی
  • پیوندها
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL4 ۱۲ ساعت L3 طراحان فرآیند سازمانی
سرفصل ها

گردشکار

 • گردشکار در شیرپوینت
  • گردشکارهای سایت
  • طراحی گردشکار توسط SharePoint Designer
 • طراحی فرم (InfoPath)
  • چرا InfoPath
  • طراحی فرم در لیست ها
   • سفارشی سازی فرم
   • محیط و امکانات فرم
   • خواندن اطلاعات از سایر لیست ها
   • ستون ها
   • ساختن نما در فرم
   • مدیریت Rule
   • انتشار فرم
  • طراحی کتابخانه فرم
   • تفاوت های فرم در لیست و کتابخانه
    • جدول های تکرار شدنی
    • انتشار فرم
عنوان دوره مدت پیش نیاز مخاطب
SHPL3 ۱۲ ساعت L2 مدیران سایت
سرفصل ها
 • مدیریت سایت
  • گالری ها
  • پیمایش
  • امکانات (Feature)
  • همکاری تیمی
  • مدیریت اسناد
 • صفحات
  • انواع صفحه
  • ایجاد صفحات
  • مدیریت صفحات
 • جزء وب ها
  • کاربرد جزء وب ها
  • انواع جزء وب ها
 • حقوق دسترسی پیشرفته
  • شیرپوینت چگونه حقوق دسترسی را مدیریت می کند
  • گروه ها
  • سطح های دسترسی
  • مدیریت دسترسی
   • لیست ها
   • کتابخانه ها
   • صفحات
   • اسناد و آیتم ها
Shopping Cart
به بالای صفحه بردن