مدیریت عملکرد سازمان

روشی استراتژیک برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان سازمان

مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

توصیف چارچوب/متدولوژی

Microsoft Solution Framework (MSF)

ابزارها / نرم‎ افزارها

Microsoft PerformnacePoint Server
Microsoft SQL Analysis Services
GN SharePoint Cube
Microsoft Excel Services
Microsoft Office SharePoint Server

منابع و مراجع

راهنمای استفاده از GN sharepoint cube
راهنمای آشنایی با چارچوب BI مایکروسافت

خدمات و موضوعات مرتبط

هوش کسب‌وکار (BI)

برنامه‌ریزی و کنترل استراتژیک و عملیاتی

سیستم گزارش‌گیری مدیریت (MRS)

سیستم مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان

داشبوردهای دیجیتالی/داشبوردهای مدیریتی

اجزای سیستم مدیریت عملکرد

زیرسیستم ارزیابی عملکرد واحدها/فرایندها/ابتکارات

زیرسیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

زیرسیستم پاداش عملکرد کارکنان

پیش‌نیارهای استقرار سیستم مدیریت عملکرد

استقرار موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت عملکرد، مستلزم تامین پیش‌نیازها و مستنداتی به شرح زیر است:

اهداف و استراتژی‌های سازمانی در سه سطح کلان، کسب‌وکار، کارکردی/ فرایندی

سیاست‌های منابع انسانی

ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان

اطلاعات وضع موجود ارزیابی عملکرد و مستندات نظام‌های فعلی جبران خدمت

مستندات فرایندهای کسب و کار

موارد کاربرد

تولید بازخوردهایی برای بازنگری در اهداف سازمان

شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در فرایندها و کارکنان

برنامه‌ریزی برای آموزش و ارتقای کارکنان و تعیین مسیر شغلی آنان

تعیین حقوق و پاداش کارکنان

تعیین شاخص‌هایی برای جذب نیروی انسانی

تصمیم‌گیری در خصوص خروج از خدمت کارکنان

سبد خرید
پیمایش به بالا
Scroll to Top