آبان 1389

Microsoft Dynamics CRM 4 user’s guide

Book Name: Microsoft Dynamics CRM 4.0 User’s Guide Author: Microsoft Publish Year: Publish Year: Pages Numbers: ۴۹۹ ISBN:       Welcome to Microsoft Dynamics CRM Introduction to Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM is …

Microsoft Dynamics CRM 4 user’s guide ادامه مطلب »

بررسی پروژه‌ها با استفاده از متد ارزش بدست آمده

مقدمه یکی از مشکلات در بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها، معضل تهیه و تدوین گزارش‌های مناسب است. گزارش‌هایی که بتوانند اطلاعات مناسبی در خصوص وضعیت پروژه را به صورت موثری در اختیار قرار دهند. در این …

بررسی پروژه‌ها با استفاده از متد ارزش بدست آمده ادامه مطلب »

سبد خرید
پیمایش به بالا
Scroll to Top