رفع مشکل نمایش منوهای فارسی توسط سیلورلایت در شیرپوینت ۲۰۱۰

شیرپوینت ۲۰۱۰ در برخی از صفحات خود برای نمایش اطلاعات و مخصوصا منوها از سیلورلایت استفاده میکند. بدین ترتیب که در هنگام نمایش این صفحات، درصورتیکه سیلورلایت روی سیستم کاربر نصب نشده بود، با نمایش […]

رفع مشکل نمایش منوهای فارسی توسط سیلورلایت در شیرپوینت ۲۰۱۰ ادامه مطلب »