توسعه آزمون محور

در این مقاله روش توسعه‌ی آزمون محور (Test Driven Development) معرفی و بررسی شده است. توسعه‌ی آزمون محور چیست؟ بر اساس تعریف اسکات امبلر (Scott W. Ambler) توسعه‌ی آزمون محور یک روش جدید برای توسعه […]

توسعه آزمون محور ادامه مطلب »